Detta är ett licensavtal mellan dig och Creative4you som förklarar hur du får använda fotografier, illustrationer och vektorgrafik som du licensierar från Creative4you. När du hämtar innehåll från Creative4you innebär det att du samtycker till villkoren i detta avtal.

Vilka typer av licenser erbjuder Creative4you?

Creative4you erbjuder två typer av licenser: standardlicenser och utökade licenser. Alla filer som hämtas från Creative4you kommer med en standardlicens. En utökad licens ger dig ytterligare rättigheter mot en ytterligare licensavgift. Om du inte köper en utökad licens styrs din användning av innehållet av villkoren för standardlicenser.

Du får gärna använda innehåll med vattenstämpel på Creative4you-webbplatsen på kostnadsfri basis, men endast för tester eller prover (förhandslayout). Innehåll med vattenstämpel får dock inte användas i något slutgiltigt material eller för allmänheten tillgängligt material och får endast användas i 30 dagar efter hämtningen.

Licensjämförelse

ANVÄNDNING STANDARDLICENS UTÖKAD LICENS
Obegränsade webbvisningar X X
Använd mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter, sociala medier eller i programsändningar X X
Får ändra mediefilen* X X
Upp till 500 000 exemplar eller visningar av mediefilen X X
Fler än 500 000 kopior eller visningar av mediefilen X
Mediefilen får användas i marknadsföring, mallar och andra produkter för återförsäljning X

*Se begränsningar för Endast redaktionellt bruk.

Hur får jag använda licensierat innehåll?

Du kan använda innehållet på alla sätt som inte begränsas (se Otillåten användning nedan). Med förbehåll för begränsningarna och övriga villkor i detta avtal beviljar Creative4you dig följande rättigheter:

 • Evig – innebär att det inte finns något utgångs- eller slutdatum för din rätt att använda innehållet.
 • Icke-exklusiv – innebär att du inte har exklusiva rättigheter att använda innehållet. Creative4you kan licensiera samma innehåll till andra kunder.
 • Obegränsad – innebär att du har rätt att använda innehållet i ett obegränsat antal projekt och i valfria medier.

Inom ramen för detta avtal innebär ”använda” att kopiera, reproducera, ändra, redigera, synkronisera, framföra, visa, sända, publicera eller använda på annat sätt.

Exempel på hur du har rätt att använda det licensierat innehåll omfattar: webbplatser, blogginlägg, sociala medier, annonser, marknadsföringskampanjer, företagspresentationer, dagstidningar, tidskrifter, böcker, film- och TV-produktioner, webb- och mobilappar samt produktförpackningar.

Se till att läsa avsnittet Otillåten användning nedan för att se vilka undantag som gäller.

Standardlicenser

De flesta foton, vektorer och illustrationer har en standardlicens. Med en standardlicens kan du

 • återge upp till 500 000 exemplar av mediefilen i produktpaketeringar, tryckt marknadsföringsmaterial, digitala dokument eller programvara
 • använda mediefilen i e-postmarknadsföring, annonsering i mobila enheter eller sända program om det förväntade antalet mottagare är lägre än 500 000
 • publicera mediefilen på en webbplats eller på sociala medier utan några visningsbegränsningar
 • inkludera mediefilen i vissa typer av produkter, t.ex. i en lärobok, så länge som produktens huvudsakliga värde inte utgörs av mediefilen och produkten inte reproduceras fler än 500 000 gånger
 • dela mediefilen i oförändrat skick med dina anställda och uppdragstagare som genom avtal förbinder sig att följa licensvillkoren
 • överföra licensen till din kund eller arbetsgivare.

Med standardlicenser får du inte

 • distribuera den fristående filen
 • skapa marknadsföringsmaterial, mallar eller andra produkter för försäljning eller distribution där produktens huvudsakliga värde är kopplat till mediefilen. Du kan till exempel inte använda mediefilen för att skapa en affisch, t-shirt eller mugg som någon skulle köpa i första hand för mediefilen som är tryckt på den
 • överföra licensen till mer än en arbetsgivare eller kund, om inte var och en har licensierats separat.

Utökade licenser

Med en utökad licens kan du:

 • använda mediefilen med alla rättigheter som standardlicensen medger
 • Kopiera mediefilen utöver begränsningen på 500 000 kopior/visningar.
 • skapa marknadsföringsmaterial, mallar eller andra produkter för försäljning eller distribution där produktens huvudsakliga värde är kopplat till mediefilen, t.ex. en affisch, t-shirt eller mugg.

Med en utökad licens får du inte

 • distribuera den fristående filen.

Redaktionellt bruk

Utöver licensbegränsningarna ovan gäller följande för mediefiler med etiketten ”Endast redaktionellt bruk”:

 • Får bara användas i samband med händelser eller ämnen som har ett nyhetsvärde eller är i allmänhetens intresse, vanligtvis i nyhets- eller magasinsartiklar, nyhetsbloggar eller liknande media.
 • Får inte användas i kommersiella syften som t.ex. annonser, kampanjer, reklam, marknadsföringsmaterial, kommersiella bloggar osv. – även om du har en utökad licens – utan att först erhålla skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren för mediefilen, och ytterligare tillstånd om så krävs.
 • Får inte ändras, med undantag för mindre kvalitetsjusteringar eller beskärningar/storleksanpassningar, om du bevarar den redaktionella kontexten och betydelsen av originalet.
 • All användning måste inkludera tillkännagivandet som visas på webbplatsen och som finns i filens IPTC-tillkännagivandefält, till exempel ”Byråns namn/upphovsmannens namn – stock.adobe.com”.

Otillåten användning

  • Ingen olaglig användning. Du får inte använda innehållet på ett pornografiskt, förtalande eller annat olagligt sätt.
  • Ingen kommersiell användning av innehåll markerat som ”Endast för redaktionell användning”. Du får inte använda innehåll som markerats med ”Endast för redaktionell användning” för kommersiella, kampanj-, marknadsförande, stödjande, annons- eller varurelaterade ändamål. Denna typ av innehåll har ingen modell- eller egendomsrelease och är endast avsedd att användas i samband med händelser som har nyhetsvärde eller är av intresse för allmänheten (exempelvis i bloggar, faktaböcker eller artiklar i tidningar eller tidskrifter).
  • Ingen användning av självständiga filer. Du får inte använda innehåll på något sätt som ger andra möjlighet att hämta, extrahera eller vidaredistribuera innehållet som en självständig fil (alltså endast filen med innehållet, åtskild från projektet eller slutanvändningen).
  • Ingen användning i varumärke eller logotyp. Du får inte använda innehåll som en del av varumärken, designmärken, handelsnamn, företagsnamn, servicemärken eller logotyper.
  • Obligatorisk friskrivning vid känslig användning. Om du använder innehåll som avbildar modeller eller egendom i samband med ett ämne som en person rimligen kan betrakta som osmickrande eller otillbörligt kontroversiellt (t.ex. könssjukdomar) måste du ange: (1) att innehållet endast används i illustrerande syfte och (2) att alla personer som avbildas i innehållet är modeller. Du kan exempelvis säga: ”Bildbankfoto. Personen på bilden är en modell.” Det krävs ingen friskrivning för innehåll som är märkt som ”Endast för redaktionell användning” och som används på ett sätt som inte är vilseledande.
  • Inga falska påståenden om upphovsman. Du får inte felaktigt påstå eller påskina att du är den ursprungliga upphovsmannen till ett verk som till större del består av licensierat innehåll. Du får exempelvis inte skapa ett konstverk som endast är baserat på licensierat innehåll och hävda att du är upphovsmannen.

Otillåten användning förutom vid köp av utökad licens

 • Inga produkter för återförsäljning. Om du inte köper en utökad licens får du inte använda innehållet i samband med några varor eller tjänster som är avsedda för återförsäljning eller distribution om det primära värdet ligger i själva innehållet, inklusive men inte begränsat till hälsningskort, skrivmateriel, pappersprodukter, kalendrar, klädesplagg, affischer (tryckta på papper, duk eller annat medium), DVD-skivor, mobilappar eller andra artiklar för återförsäljning, licensiering eller distribution i syfte att tjäna pengar. Detta omfattar produkter ”på begäran” (alltså produkter där innehållet väljs ut av tredje part och produkterna i fråga skräddarsys på beställning), inklusive men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, affischer och andra artiklar.
 • Inga elektroniska mallar. Om du inte köper en utökad licens får du inte använda innehållet i elektroniska eller digitala mallar som är avsedda för återförsäljning eller annan form av distribution (t.ex. webbplatsmallar, visitkortsmallar, mallar för elektroniska vykort, designmallar för broschyrer).
Begränsning Produkter för återförsäljning/Elektroniska mallar
Standardlicens Inte tillåtet
Utökad licens Upp till 100 000 vykort, hälsningskort eller andra kort, pappersmateriel, klistermärken och pappersprodukter

Upp till 10 000 affischer, kalendrar och andra liknande artiklar, muggar eller musmattor

Upp till 2 000 t-tröjor, tröjor eller andra klädesplagg, spel, leksaker, underhållningsartiklar som CD-skivor, DVD-skivor, inramade eller monterade konstverk.

Obegränsat antal elektroniska produkter som mobilappar och elektroniska mallar.

 • Begränsat antal utskrifter. Om du inte köper en utökad licens får du inte reproducera innehållet mer än 500 000 gånger i fysiskt tryck. Denna begränsning gäller inte elektronisk reproduktion.
Begränsning Utskrifter
Standardlicens 500 000
Utökad licens Obegränsad

Vem får använda det licensierade innehållet utöver mig själv?

De rättigheter som du beviljas är icke-överlåtbara och icke-vidarelicensierbara, vilket innebär att du inte får överlåta eller vidarelicensiera dem till någon annan person. Det finns två undantag:

 • Arbetsgivare eller kund. Om du köper innehållet åt din arbetsgivare eller en kund har arbetsgivaren eller kunden rätt att använda det. I så fall bekräftar och intygar du att du har fullständig rättslig behörighet att binda din arbetsgivare eller kund till villkoren i detta avtal. Om du inte har sådan behörighet får din arbetsgivare eller kund inte använda innehållet.
 • Underleverantörer. Du får ge underleverantörer (t.ex. ditt tryckeri eller din marknadsföringstillverkare) eller distributörer tillåtelse att använda innehåll i en produktions- eller distributionsprocess som är förknippad med ditt slutliga projekt eller slutanvändningen. Dessa underleverantörer och distributörer får inte använda innehållet för något annat ändamål.

Immateriella rättigheter.

  • Vem äger innehållet?
   Allt licensierat innehåll ägs av antingen Creative4you eller av kreatörerna som tillhandahållit innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal ska tillhöra Creative4you och innehållsleverantörerna.
  • Namn- och källangivelse.
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för fotografier?Du behöver inte inkludera någon källhänvisning för fotografier vid kommersiell användning, men om du använder innehåll för redaktionella ändamål måste du ange följande källhänvisning bredvid innehållet eller i produktionens eftertexter: ”Creative4you.com/Kreatörens medlemsnamn.”

Allt visuellt innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” utan garanti av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Det finns visuellt innehåll som kan innehålla beståndsdelar som kräver ytterligare tillstånd om det visuella innehållet ändras eller används i ett visst sammanhang. Om du gör en sådan ändring eller använder det visuella innehållet i ett sådant sammanhang, är du själv ansvarig för att erhålla ytterligare tillstånd som kan krävas.

Creative4you garanterar inte att det visuella innehållet, Creative4you’s webbplatser, eller annat material uppfyller dina krav eller att användningen kommer att vara oavbruten eller felfri. Enbart du tar risken för kvalitet, prestanda och användning av visuellt innehåll.